Bible

První epištola Janova (1.J 5,19)

17.Každá špatnost je hřích, ale ten hřích nemusí být k smrti.
18.Víme, že žádný, kdo se narodil z Boha, nehřeší. Kdo se narodil z Boha, opatruje se, aby se ho ten Zlý nedotýkal.
19.Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu.
20.A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.
21.Vyvarujte se model, drazí!
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka