Bible

Epištola k Židům (Zid 3,12-16)

12.Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha.
13.Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono `dnes´, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil.
14.Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce.
15.Je řečeno: `Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru!´
16.Kdo slyšel a zatvrdil se? Což to nebyli všichni, kdo vyšli z Egypta pod Mojžíšovým vedením?
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka