Bible

Skutkové Apoštolů (Sk 1,21-26)

21.Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi námi,
22.od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvýchvstání."
23.Vybrali tedy dva, Josefa jménem Barsabas, zvaného Justus, a Matěje;
24.pak se modlili: "Ty, Pane, znáš srdce všech lidí; ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil,
25.aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří."
26.Potom jim dali losy a los padl na Matěje; tak byl připojen k jedenácti apoštolům.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka