Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 17,10-18)

10.Učedníci se ho ptali: "Jak to, že říkají zákoníci, že napřed musí přijít Eliáš?"
11.On jim odpověděl: "Ano, Eliáš přijde a obnoví všecko.
12.Avšak pravím vám, že Eliáš již přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co se jim zlíbilo; tak i syn člověka bude od nich trpět."
13.Tehdy učedníci pochopili, že mluvil o Janu Křtiteli.
14.Když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk a na kolenou prosil:
15."Pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a je na tom zle: často padá do ohně a často do vody.
16.A přivedl jsem ho k tvým učedníkům a nemohli ho uzdravit."
17.Ježíš odpověděl: "Pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás ještě mám snášet? Přiveďte mi ho sem!"
18.Ježíš mu pohrozil, a zlý duch z něho vyšel; od té chvíle byl chlapec zdráv.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka