Bible

Evangelium podle Matouše (Mat 15,12-21)

12.Tu přišli učedníci a řekli mu: "Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli to slovo?"
13.Ale on jim odpověděl: "Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna.
14.Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy."
15.Petr mu na to řekl: "Vysvětli nám to podobenství!"
16.On odpověděl: "I vy jste ještě nechápaví?
17.Nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje?
18.Však to, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje.
19.Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky.
20.To jsou věci, které člověka znesvěcují; ale jíst neomytýma rukama člověka neznesvěcuje."
21.Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka