Bible

Evangelium podle Marka (Mar 3,28-35)

28.Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání.
29.Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem."
30.Toto pravil, protože řekli: "Má nečistého ducha."
31.Tu přišla jeho matka a jeho bratři. Stáli venku a vzkázali mu, aby k nim přišel.
32.Kolem něho seděl zástup; řekli mu: "Hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě."
33.Odpověděl jim: "Kdo je má matka a moji bratři?"
34.Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: "Hle, moje matka a moji bratři!
35.Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka