Bible

Evangelium podle Marka (Mar 13,9-13)

9.Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci i králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví.
10.Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům.
11.Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý.
12.Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
13.Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka