Bible

Evangelium podle Marka (Mar 12,38-44)

38.Když učil, řekl: "Varujte se zákoníků, kteří se rádi procházejí v dlouhých řízách, stojí o pozdravy na ulicích,
39.o přední sedadla v synagógách a přední místa na hostinách.
40.Vyjídají domy vdov a dlouho se naoko modlí. Ty postihne tím přísnější soud."
41.Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho.
42.Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince, dohromady čtyrák.
43.Zavolal své učedníky a řekl jim: "Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc, než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice.
44.Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku: dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka