Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 21,25-27)

23.Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu.
24.Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí.
25.Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.
26.Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti pekelné se zachvějí.
27.A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.
28.Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko."
29.Vypravoval jim podobenství: "Podívejte se na fíkovník nebo jiný strom:
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka