Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 19,12-28)

12.Proto řekl: "Jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl královskou hodnost.
13.Zavolal si deset svých služebníků a dal jim deset hřiven a řekl jim: `Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu.´
14.Ale občané ho nenáviděli a poslali vzápětí poselstvo, aby vyřídilo: `Nechceme tohoto člověka za krále!´
15.Když se však jako král vrátil, dal si předvolat služebníky, kterým svěřil peníze, aby se přesvědčil, jak s nimi kdo hospodařil.
16.Přišel první a řekl: `Pane, tvoje hřivna vynesla deset hřiven.´
17.Řekl mu: `Správně, služebníku dobrý, poněvadž jsi byl věrný v docela malé věci, budeš vládnout nad deseti městy.´
18.Přišel druhý a řekl: `Pane, tvoje hřivna vynesla pět hřiven.´
19.Řekl mu: `Ty vládni nad pěti městy.´
20.Přišel další a řekl: `Pane, tu je tvoje hřivna; měl jsem ji schovanou v šátku,
21.neboť jsem se tě bál. Jsi přísný člověk: bereš, co jsi nedal, a sklízíš, co jsi nezasel.´
22.Řekne mu: `Jsi špatný služebník. Soudím tě podle tvých vlastních slov: věděl jsi, že jsem přísný a beru, co jsem nedal, a sklízím, co jsem nezasel.
23.Proč jsi aspoň mé peníze neuložil, a já bych si je teď vybral i s úrokem.´
24.Své družině pak řekl: `Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má deset hřiven!´
25.Řekli mu: `Pane, už má deset.´
26.Pravím vám: `Každému, kdo má, bude dáno; kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.
27.Ale mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte.´"
28.Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka