Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 11,23-26)

21.Střeží-li silný muž v plné zbroji svůj palác, jeho majetek je v bezpečí.
22.Napadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechnu jeho zbroj, na kterou spoléhal, a kořist rozdělí.
23.Kdo není se mnou, je proti mně; kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.
24.Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale když je nenalezne, řekne: `Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.´
25.Přijde a nalezne jej vyčištěný a uklizený.
26.Tu jde a přivede sedm jiných duchů, horších než je sám, vejdou a bydlí tam; a konce toho člověka jsou horší než začátky."
27.Když toto mluvil, zvolala jedna žena ze zástupu: "Blaze té, která tě zrodila a odkojila!"
28.Ale on řekl: "Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka