Bible

Evangelium podle Lukáše (Luk 1,24-38)

24.Po těch dnech jeho manželka Alžběta počala, ale tajila se po pět měsíců a říkala si:
25."Toto mi učinil Pán; sklonil se ke mně v těchto dnech, aby mne zbavil mého pohanění mezi lidmi."
26.Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do Galilejského města, které se jmenuje Nazaret,
27.k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria.
28.Přistoupil k ní a řekl: "Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou /požehnaná mezi ženami/."
29.Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená.
30.Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.
31.Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
32.Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.
33.Na věky bude kralovat na rodem Jákobovým a jeho království nebude konce."
34.Maria řekla andělovi: "Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?"
35.Anděl jí odpověděl: "Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.
36.Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná.
37.Neboť `u Boha není nic nemožného´."
38.Maria řekla: "Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova." Anděl pak od ní odešel.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka