Bible

Epištola Jakubova (Jak 2,26)

24.Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn, a ne pouze z víry!
25.Což nebyla i nevěstka Rachab podobně ospravedlněna ze skutků, když přijala posly a propustila je jinou cestou? -
26.Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka