Bible

Epištola k Galatským (Gal 6,11-18)

11.Teď vám píši vlastní rukou; všimněte si velkého písma.
12.Ti, kteří chtějí dobře vypadat před lidmi, nutí vás, abyste se dávali obřezat, jen aby nebyli pronásledováni pro kříž Krista Ježíše.
13.Vždyť ani ti, kdo jsou obřezáni, zákon nezachovávají; chtějí, abyste se dali obřezat jen proto, aby se mohli pochlubit tím, co se stalo na vašem těle.
14.Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět.
15.Neboť nezáleží na obřezanosti ani neobřezanosti, nýbrž jen na novém stvoření.
16.A všem, kdo se budou řídit tímto pravidlem, Izraeli Božímu, pokoj a slitování.
17.Ať už mi nikdo nepůsobí těžkosti, vždyť já nosím na svém těle jizvy Ježíšovy.
18.Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi, bratří. Amen.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka