Bible

Epištola k Galatským (Gal 4,22-31)

22.Čteme tam, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhého ze ženy svobodné.
23.Ten z otrokyně se narodil jen z vůle člověka, ten ze svobodné podle zaslíbení.
24.Je to řečeno obrazně. Ty dvě ženy jsou dvě smlouvy, jedna z hory Sínaj, která rodí děti do otroctví; to je Hagar.
25.Hagar znamená horu Sínaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť žije v otroctví i se svými dětmi.
26.Ale budoucí Jeruzalém je svobodný, a to je naše matka.
27.Vždyť stojí psáno: `Raduj se, neplodná, která nerodíš, jásej a volej, která nemáš bolesti, neboť mnoho dětí bude mít osamělá, více než ta, která má muže.´
28.Vy, bratří, jste dětmi zaslíbení jako Izák.
29.Ale jako tenkrát ten, který se narodil pouze z těla, pronásledoval toho, který se narodil z moci Ducha, tak je tomu i nyní.
30.Co však říká Písmo? `Vyžeň otrokyni i jejího syna, neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem svobodné.´
31.A proto, bratří, nejsme syny otrokyně, nýbrž ženy svobodné.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka