Bible

Epištola k Filipenským (Filip 1,27-2,4)

27.Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotveni v jednom Duchu vedete jednou myslí zápas ve víře v evangelium
28.a v ničem se nestrachujete protivníků. Jim je to předzvěst zahynutí, vám však spasení, a to od Boha.
29.Neboť vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět;
30.vedete týž zápas, jaký jste u mne viděli a o jakém nyní slyšíte.
1.Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování:
2.dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení,
3.v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe;
4.každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka