Bible

Epištola k Filipenským (Filip 1,20-27)

20.Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle jako vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí.
21.Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk.
22.Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil,
23.táhne mne to na obě strany: Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší;
24.ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás.
25.Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry,
26.abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu.
27.Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu, nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotveni v jednom Duchu vedete jednou myslí zápas ve víře v evangelium
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka