Bible

Epištola k Filipenským (Filip 1,12-20)

12.Rád bych, bratří, abyste věděli, že to, co mě potkalo, je spíše k prospěchu evangelia,
13.takže po celém soudu i všude jinde je známo, že jsem vězněn pro Krista,
14.a mnohé bratry právě mé okovy povzbudily, aby se spolehli na Pána a s větší smělostí mluvili beze strachu slovo Boží.
15.Někteří sice káží Krista také ze závisti a z řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem.
16.Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia,
17.druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek, a domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest.
18.Ale co na tom! Jen když se jakýmkoli způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus; z toho se raduji a budu radovat.
19.Neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista.
20.Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle jako vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka