Bible

Epištola k Efezským (Efez 5,33-6,9)

33.A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.
1.Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem.
2.`Cti otce svého i matku svou´ je přece jediné přikázání, které má zaslíbení:
3.`aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.´
4.Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.
5.Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista.
6.Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli
7.a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu.
8.Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný.
9.Vy páni, jednejte s otroky také tak a zanechte vyhrůžek. Víte přece, že jejich i váš Pán je v nebesích, a ten nikomu nestraní.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka