Bible

Druhá epištola k Timoteovi (2.Tim 1,1-2)

1.Pavel, z vůle Boží apoštol Krista Ježíše, poslaný hlásat zaslíbený život v Kristu Ježíši -
2.Timoteovi, milovanému synu: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána.
3.Děkuji za tebe Bohu, kterému sloužím s čistým svědomím jako moji předkové, když na tebe neustále myslím ve svých modlitbách ve dne v noci.
4.Vzpomínám na tvé slzy a toužím tě spatřit, aby moje radost byla úplná.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka