Bible

Druhá epištola k Soluňským (2.Tes 3,6-18)

6.Přikazujeme vám, bratří, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali.
7.Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli
8.ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž.
9.Ne že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jím řídili.
10.Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí!
11.Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není.
12.Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací.
13.Vy však, bratří, neochabujte v dobrém jednání.
14.Neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří; tím bude zahanben.
15.Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem, nýbrž varujte ho jako bratra.
16.Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi.
17.Pozdrav je psán mou, Pavlovou rukou. Tím je ověřen každý můj dopis, tak vždy píšu.
18.Milost Pána našeho Ježíše Krista s vámi se všemi.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka