Bible

První epištola k Timoteovi (1.Tim 5,11-21)

11.Mladší ženy nezapisuj mezi vdovy. Neboť jakmile je smyslnost odvrátí od Krista, chtějí se opět vdávat;
12.tak propadají odsouzení, protože porušily slíbenou věrnost.
13.Zároveň si navykají zahálet a chodit po návštěvách. A nejen zahálet, nýbrž i klevetit, plést se do cizích věcí a mluvit, co se nepatří.
14.Chci tedy, aby se mladší vdovy vdávaly, měly děti, vedly domácnost a nedávaly protivníku příležitost k pomluvám.
15.Některé totiž se již daly na satanovu cestu.
16.Má-li některá věřící žena vdovy v příbuzenstvu, ať jim pomáhá, aby nebyla zatěžována církev, která má pomáhat osamělým vdovám.
17.Starším, kteří svou službu konají dobře, ať se dostane dvojnásobné odměny, zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování.
18.Neboť Písmo praví: `Nedáš náhubek dobytčeti, když mlátí obilí´, a jinde: `Dělník si zaslouží svou mzdu´.
19.Stížnost proti starším nepřijímej, leda na základě výpovědi dvou nebo tří svědků.
20.Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby se báli i ostatní.
21.Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem a před vyvolenými anděly, abys takto postupoval bez předpojatosti a nikomu nestranil.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka