Bible

První epištola k Timoteovi (1.Tim 4,16)

14.Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce.
15.Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný.
16.Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka