Bible

První epištola k Timoteovi (1.Tim 4,10-15)

10.Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících.
11.To přikazuj a tomu uč.
12.Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce /v Duchu/, ve víře, v čistotě.
13.Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování.
14.Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce.
15.Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka