Bible

První epištola k Timoteovi (1.Tim 2,1-6)

1.Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi,
2.za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.
3.To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,
4.aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
5.Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,
6.který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka