Bible

První epištola k Korinským (1.Korint 1,18-24)

18.Nebo slovo kříže těm, kteříž hynou, bláznovstvím jest, ale nám, kteříž spasení dosahujeme, moc Boží jest.
19.Nebo psáno jest: Zahladím moudrost moudrých, a opatrnost opatrných zavrhu.
20.Kde jest moudrý? A kde učený? A kde chytrák tohoto světa? Zdaliž Bůh neobrátil moudrosti tohoto světa v bláznovství?
21.Nebo když v moudrosti Boží svět nepoznal skrze moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze bláznové kázaní spasiti věřící,
22.Poněvadž i Židé zázraků žádají, i Řekové hledají moudrosti.
23.Myť pak kážeme Krista ukřižovaného, Židům zajisté pohoršení, a Řekům bláznovství,
24.Ale povolaným i Židům i Řekům Krista, Boží moc a Boží moudrost.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka