Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 7,24-35)

24.V čem byl kdo povolán, bratří, v tom ať před Bohem zůstane.
25.Co se týká neprovdaných, nemám žádný rozkaz Páně, ale dávám jen radu jako ten, kdo je pro milosrdenství Páně hoden důvěry.
26.Domnívám se, že vzhledem k tomu, co má přijít, je pro člověka nejlepší zůstat tak, jak je.
27.Máš ženu? Nechtěj se s ní rozejít. Jsi bez ženy? Žádnou nehledej.
28.Ale i když se oženíš, nezhřešíš. A vdá-li se dívka, nezhřeší. Dolehne však na ně tíseň tohoto času. Toho vás chci ušetřit.
29.Chci říci, bratří, toto: Lhůta je krátká. Proto ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli,
30.a kdo pláčí, jako by neplakali, a kdo jsou veselí, jako by nebyli, a kdo kupují, jako by nevlastnili,
31.a kdo užívají věcí tohoto světa, jako by neužívali; neboť podoba tohoto světa pomíjí.
32.Já bych však chtěl, abyste neměli starosti. Svobodný se stará o věci Páně, jak by se líbil Bohu,
33.ale ženatý se stará o světské věci, jak by se zalíbil ženě, a je rozpolcen.
34.Žena bez manžela nebo svobodná dívka se stará o věci Páně, aby byla svatá tělem i duchem. Provdaná se stará o světské věci, jak by se zalíbila muži.
35.To vám říkám, abych vám pomohl, ne abych vás uvedl do nesnází, ale abyste žili důstojně a věrně lnuli k Pánu bez rozptylování.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka