Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 16,13-24)

13.Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní!
14.Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.
15.O něco vás prosím, bratří. Víte o rodině Štěpánově, že první z celé Achaje uvěřili a dali se do služby bratřím.
16.I vy se ochotně podřizujte takovým lidem a každému, kdo pracuje na společném díle.
17.Mám radost, že přišli Štěpán, Fortunát a Achaikos, neboť mi nahradili vaši nepřítomnost.
18.Uklidnili mé i vaše srdce. Važte si takových lidí!
19.Pozdravují vás církve v Asii. Velice vás v Pánu pozdravuje Akvilas a Priska spolu s církví, která se shromažďuje v jejich domě.
20.Pozdravují vás všichni bratří. Pozdravte se navzájem svatým políbením.
21.Pozdrav mou, Pavlovou rukou.
22.Kdo nemiluje Pána, ať je proklet! Maranatha!
23.Milost Pána Ježíše buď s vámi.
24.Moje láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka