Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 13,4-14,5)

4.Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
5.Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
6.Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
7.Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
8.Láska nikdy nezanikne. Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání - to bude překonáno.
9.Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné;
10.až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.
11.Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.
12.Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.
13.A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je láska.
1.Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči.
2.Vždyť kdo ve vytržení mluví jazyky, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu, a nikdo mu nerozumí. Je puzen Duchem, ale to, co říká, zůstává tajemstvím.
3.Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení.
4.Kdo ve vytržení mluví jazyky, mluví k svému užitku, ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku církve.
5.Chtěl bych, abyste všichni mluvili jazyky, ale ještě více, abyste měli prorocký dar. Neboť ten, kdo mluví prorocky, znamená víc než ten, kdo mluví ve vytržení - ledaže by jeho řeč byla vykládána, aby z toho církev měla užitek.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka