Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 1,18-24)

18.Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.
19.Je psáno: `Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.´
20.Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím?
21.Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.
22.Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost,
23.ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství,
24.ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka