Bible

Zjevení Janovo (Zjev 8,2-4)

1.A když Beránek rozlomil pečeť sedmou, nastalo na nebi mlčení téměř na půl hodiny.
2.Potom jsem viděl, jak sedmi andělům, stojícím před Bohem, bylo dáno sedm polnic.
3.Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář; bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem.
4.A vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před Boží tvář.
5.Tu vzal anděl kadidelnici, nahrnul do ní oheň z oltáře a vrhl ji dolů na zem; a nastalo burácení, hřímání, blesky a zemětřesení.
6.A sedm andělů s polnicemi se připravilo, aby začali troubit.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka