Bible

Zjevení Janovo (Zjev 8,1-2)

1.Když pak otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho asi na půl hodiny.
2.Pak jsem uviděl, jak těch sedm andělů, kteří stojí před Boží tváří, dostalo sedm polnic.
3.Tehdy přišel jiný anděl se zlatou kadidelnicí a postavil se k oltáři. Bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech svatých položil na zlatý oltář, který je před trůnem,
4.a dým kadidla s modlitbami svatých vystoupil z andělovy ruky před Boží tvář.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka