Bible

Zjevení Janovo (Zjev 3,20)

18.Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.
19.Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.
20.Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.
21.Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.
22.Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka