Bible

Zjevení Janovo (Zjev 3,14)

12.Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové.
13.Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím."
14.Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího:
15."Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!
16.Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka