Bible

Zjevení Janovo (Zjev 22,11)

9.Ale on mi řekl: "Střez se toho! Jsem jen služebník jako ty a tvoji bratří proroci a ti, kdo se drží slov této knihy. Před Bohem poklekni!"
10.A řekl mi: "Nezapečeťuj knihu se slovy tohoto proroctví: čas je blízko.
11.Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně - kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti.
12.Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.
13.Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka