Bible

Zjevení Janovo (Zjev 21,9)

7.Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem.
8.Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt."
9.A přistoupil jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm nádob a v nich připraveno sedm posledních pohrom, a řekl mi: "Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu."
10.Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha,
11.zářící Boží slávou; jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka