Bible

Zjevení Janovo (Zjev 2,8)

6.To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolaitů stejně jako já.
7.Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji."
8.Andělu církve ve Smyrně piš: Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ:
9."Vím /o tvých skutcích a/ o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat; vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satanův!
10.Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka