Bible

Zjevení Janovo (Zjev 2,1)

1.Andělu církve v Efezu piš: Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici, který se prochází mezi sedmi zlatými svícny:
2."Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři.
3.Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno, a nepodlehls únavě.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka