Bible

Epištola k Židům (Zid 13,17)

15.Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno.
16.Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí.
17.Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne s nářkem; to by vám nebylo na prospěch.
18.Modlete se za nás. Jsme sice jisti svým dobrým svědomím, neboť se snažíme jednat tak, aby nám nemohli nic vytknout;
19.a přece vás důtklivě prosím, modlete se za mne, abych vám byl co nejdříve zase navrácen.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka