Bible

Epištola k Židům (Zid 13,15)

13.Vyjděme tedy k němu ven za stany a nesme jeho potupu,
14.neboť zde nemáme trvalé město, ale toužíme po tom budoucím.
15.Skrze něj neustále přinášejme Bohu oběť chvály, totiž ovoce rtů, vyznávajících jeho jméno.
16.Nezapomínejte ovšem na dobročinnost a štědrost, neboť takové oběti jsou Bohu příjemné.
17.Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní; bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty. Ať to mohou dělat s radostí, a ne s naříkáním - to by vám přece nebylo prospěšné.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka