Bible

Epištola k Židům (Zid 10,12)

10.Tou vůlí jsme posvěceni, neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo.
11.Každý kněz stojí a koná denně bohoslužbu, znovu a znovu přináší tytéž oběti, ale ty nikdy nemohou navždy zahladit hříchy.
12.Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť, navěky usedl po pravici Boží
13.a hledí vstříc tomu, `až mu budou nepřátelé dáni za podnož jeho trůnu´.
14.Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka