Bible

Kniha Žalmů (Z 91,11)

9.Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
10.nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
11.On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
12.Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil;
13.po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka