Bible

Kniha Žalmů (Z 9,9)

7.Po nepříteli zůstaly provždy jen trosky. Vyvrátil jsi jejich města, i památka na ně zašla.
8.Hospodin však bude trůnit věčně, soudnou stolici má připravenu.
9.Rozsoudí svět spravedlivě, povede při národů dle práva.
10.Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.
11.V tebe nechť doufají, do znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka