Bible

Kniha Žalmů (Z 74,13)

11.Proč stahuješ ruku nazpět? Zvedni svou pravici z klína, skoncuj s nimi!
12.Bůh je můj Král odedávna, on uprostřed země koná spásné činy.
13.Svou mocí jsi rozkymácel moře, drakům na vodách roztříštils hlavy,
14.rozdrtil jsi hlavy livjátana, dals ho sežrat hordě divé sběře,
15.rozpoltil jsi skálu, vytryskl pramen i potok, vysušil jsi mocné říční toky.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka