Bible

Kniha Žalmů (Z 37,5)

3.Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
4.Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
5.Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.
6.Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.
7.Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka