Bible

Kniha Žalmů (Z 25,2)

1.Davidův. K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši,
2.v tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou moji nepřátelé nejásají.
3.Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe, zahanbeni budou věrolomní, vyjdou s prázdnou.
4.Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka