Bible

Kniha Žalmů (Z 22,5)

3.Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš, nemohu se ztišit ani v noci.
4.Ty jsi ten Svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele.
5.Otcové naši doufali v tebe, doufali, tys jim dal vyváznout.
6.Úpěli k tobě a unikli zmaru, doufali v tebe a nebyli zahanbeni.
7.Já však jsem červ a ne člověk, potupa lidství, povrhel lidu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka