Bible

Kniha Žalmů (Z 145,3)

1.Chvalozpěv Davidův. Chci tě vyvyšovat, Bože můj a Králi, tvému jménu dobrořečit navěky a navždy.
2.Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit navěky a navždy.
3.Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat.
4.Všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem, hlásají tvé bohatýrské činy.
5.Tvoje velebnost je důstojná a slavná, chci přemýšlet o tvých divuplných dílech.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka