Bible

Kniha Žalmů (Z 14,1)

1.Přednímu zpěváku, [píseň] Davidova. Říká blázen v srdci svém: Není Boha. Porušeni jsou, a ohavní v snažnostech; není, kdo by činil dobré.
2.Hospodin s nebe popatřil na syny lidské, aby viděl, byl-li by kdo rozumný [a] hledající Boha.
3.Všickni se odvrátili, napořád neužiteční učiněni jsou; není, kdo by činil dobré, není ani jednoho.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka