Bible

Kniha Žalmů (Z 139,7-11)

7.Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří?
8.Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.
9.I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzazším moři,
10.tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí.
11.Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka